Ubezpieczenia komunikacyjne

ukd

Oferujemy swoim klientom:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC):

Ubezpieczenie to ma charakter obligatoryjny, czyli obowiązkowy. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152). Posiadacz pojazdu powinien zawrzeć ubezpieczenie najpóźniej w dniu rejestracji. Niezastosowanie się do wspomnianych przepisów wiąże się z określonymi karami finansowymi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) jest zawierane obligatoryjnie przy zawieraniu polisy OC.

  • ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AC):

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które obejmuje przede wszystkim następujące zdarzenia:
– kradzież pojazdu lub jego elementów,
– uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu wskutek :
a. zderzenia pojazdu z osobami , przedmiotami lub zwierzętami ,
b. działania osób trzecich,
c. działania sił przyrody i innych zdarzeń losowych (powódź, huragan, pożar itd.).

W zależności od potrzeb lub wewnętrznej regulacji firmy ubezpieczeniowej zakres omawianego ubezpieczenia ograniczać się może do terytorium Polski lub obejmować będzie szkody wyrządzone na terytorium R.P oraz powstanie poza jej granicami. Zwracamy uwagę na konieczność wyposażenia pojazdów w odpowiednie urządzenia zabezpieczające je przed kradzieżą, co przewidują ogólne warunki ubezpieczeń wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych.

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW):

Ubezpieczenie to przewiduje finansową rekompensatę ze strony zakładu ubezpieczeń w przypadku doznania przez kogokolwiek z jadących pojazdem trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci.

  • ubezpieczenie Assistance w ruchu krajowym:

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest pomoc techniczna i medyczna udzielana kierowcy i pasażerom pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, awarią czy kradzieżą pojazdu zaistniałymi na terenie Polski. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe przewidują pomoc techniczną związaną z wypadkiem samochodowym w ramach ubezpieczenia AC lub OC.

O nas

Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i życiowe. Współpracujemy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom każdego klienta. Cały czas poszerzamy grono naszych partnerów, tak aby móc oferować wszystkie nowości dostępne na rynku.

Media społecznościowe:

Dane kontaktowe

tel.: 881303686, 695413420,
e - mail: kzapalska@op.pl,
adres: 23 - 210 Kraśnik, aleja Niepodległości 20 A

Licznik odwiedzin

000070495

Polish English French German Russian Ukrainian

ubezpieczenia Kraśnik, tanie ubezpieczenia Kraśnik, ubezpieczenie firmy Kraśnik, ubezpieczenia domu Kraśnik, ubezpieczenia komunikacyjne Kraśnik, ubezpieczenia na życie Kraśnik, ubezpieczenia nieruchomości Kraśnik, ubezpieczenia podroży Kraśnik, ubezpieczenia upraw Kraśnik, ubezpieczenia samochodu Kraśnik